product産品中心

産品中心

品牌 貨號 産品名稱 規格 價格 産品說明
SICGEN AB7223-500 Anti-Rab27 多克隆ab27抗体 1.5mg 7200.00 詳情
SICGEN AB7223-200 Anti-Rab27 多克隆ab27抗体 600ug 4800.00 詳情
SICGEN AB0035-200 Anti-Rab25 多克隆Rab25抗体 400ug 4800.00 詳情
SICGEN AB0022-200 Anti-Rab20 多克隆Rab20抗体 400ug 4800.00 詳情
SICGEN AB0013-200 Anti-Rab14 多克隆Rab14抗体 400ug 4800.00 詳情
SICGEN AB0014-200 Anti-Rab14 多克隆Rab14抗体 400ug 4800.00 詳情
SICGEN AB0082-200 Anti-Rab11b 多克隆Rab11b抗体 600ug 5120.00 詳情
SICGEN AB0034-200 Anti-Rab11a 多克隆Rab11a抗体 600ug 5120.00 詳情
SICGEN AB3035-500 Anti-Rab11 多克隆Rab11抗体 1.5mg 7200.00 詳情
SICGEN AB3035-200 Anti-Rab11 多克隆Rab11抗体 600ug 4800.00 詳情
SICGEN AB0026-200 Anti-Rab9b 多克隆Rab9b抗体 600ug 5120.00 詳情
SICGEN AB5626-200 Anti-Rab9 多克隆ab9抗体 600ug 4800.00 詳情
SICGEN AB3176-200 Anti-Rab8 多克隆Rab8抗体 600ug 4800.00 詳情
SICGEN AB0033-200 Anti-Rab7a 多克隆Rab7a抗体 600ug 5120.00 詳情
SICGEN AB0024-200 Anti-Rab5c 多克隆Rab5c抗体 600ug 5120.00 詳情
SICGEN AB0012-200 Anti-Rab5b 多克隆Rab5b抗体 800ug 5120.00 詳情
SICGEN AB0009-200 Anti-Rab5a 多克隆b5a抗体 800ug 5120.00 詳情
SICGEN AB1024-200 Anti-Rab5 多克隆Rab5抗体 600ug 4800.00 詳情
SICGEN AB10032-200 Anti-Rab3 多克隆Rab3抗体 600ug 5120.00 詳情
SICGEN AB10021-200 Anti-Rab2 多克隆Rab2抗体 400ug 4800.00 詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB7223-500
産品名稱:Anti-Rab27 多克隆ab27抗体
規格:1.5mg 價格:7200.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB7223-200
産品名稱:Anti-Rab27 多克隆ab27抗体
規格:600ug 價格:4800.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0035-200
産品名稱:Anti-Rab25 多克隆Rab25抗体
規格:400ug 價格:4800.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0022-200
産品名稱:Anti-Rab20 多克隆Rab20抗体
規格:400ug 價格:4800.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0013-200
産品名稱:Anti-Rab14 多克隆Rab14抗体
規格:400ug 價格:4800.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0014-200
産品名稱:Anti-Rab14 多克隆Rab14抗体
規格:400ug 價格:4800.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0082-200
産品名稱:Anti-Rab11b 多克隆Rab11b抗体
規格:600ug 價格:5120.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0034-200
産品名稱:Anti-Rab11a 多克隆Rab11a抗体
規格:600ug 價格:5120.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB3035-500
産品名稱:Anti-Rab11 多克隆Rab11抗体
規格:1.5mg 價格:7200.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB3035-200
産品名稱:Anti-Rab11 多克隆Rab11抗体
規格:600ug 價格:4800.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0026-200
産品名稱:Anti-Rab9b 多克隆Rab9b抗体
規格:600ug 價格:5120.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB5626-200
産品名稱:Anti-Rab9 多克隆ab9抗体
規格:600ug 價格:4800.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB3176-200
産品名稱:Anti-Rab8 多克隆Rab8抗体
規格:600ug 價格:4800.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0033-200
産品名稱:Anti-Rab7a 多克隆Rab7a抗体
規格:600ug 價格:5120.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0024-200
産品名稱:Anti-Rab5c 多克隆Rab5c抗体
規格:600ug 價格:5120.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0012-200
産品名稱:Anti-Rab5b 多克隆Rab5b抗体
規格:800ug 價格:5120.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0009-200
産品名稱:Anti-Rab5a 多克隆b5a抗体
規格:800ug 價格:5120.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB1024-200
産品名稱:Anti-Rab5 多克隆Rab5抗体
規格:600ug 價格:4800.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB10032-200
産品名稱:Anti-Rab3 多克隆Rab3抗体
規格:600ug 價格:5120.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB10021-200
産品名稱:Anti-Rab2 多克隆Rab2抗体
規格:400ug 價格:4800.00
詳情
共1826頁 上一頁 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一頁 跳轉至
在線客服

我們的營業時間: 8:30-17:30

  •   北京客服1
  •   北京客服2
  •   上海客服
  •   成都客服
  •   廣州客服