product産品中心

産品中心

品牌 貨號 産品名稱 規格 價格 産品說明
SICGEN AB0060-500 anti-MBP 多克隆MBP抗体 1.5mg 7200.00 詳情
SICGEN AB4750-500 anti-GST 多克隆GST抗体 3mg 7200.00 詳情
SICGEN AB4750-200 anti-GST 多克隆GST抗体 1.2mg 5120.00 詳情
SICGEN AB9929-500 anti-GST 多克隆GST抗体 1.5mg 6720.00 詳情
SICGEN AB9929-200 anti-GST 多克隆GST抗体 600ug 4800.00 詳情
SICGEN AB9019-500 anti-GST 多克隆GST抗体 3mg 7200.00 詳情
SICGEN AB9019-200 anti-GST 多克隆GST抗体 1.2mg 5120.00 詳情
SICGEN AB9919-500 anti-GST 多克隆GST抗体 1.5mg 6720.00 詳情
SICGEN AB9919-200 anti-GST 多克隆GST抗体 600ug 4800.00 詳情
SICGEN AB0066-500 anti-GFP 多克隆GFP荧光蛋白抗体 1.5mg 7200.00 詳情
SICGEN AB0066-200 anti-GFP 多克隆GFP荧光蛋白抗体 600ug 5120.00 詳情
SICGEN AB0020-500 anti-GFP 多克隆GFP荧光蛋白抗体 1mg 7200.00 詳情
SICGEN AB0020-200 anti-GFP 多克隆GFP荧光蛋白抗体 400ug 5120.00 詳情
SICGEN AB0085-200 anti-DYKDDDDK 多克隆DYKDDDDK抗体 600ug 5120.00 詳情
SICGEN AB0124-500 anti-Cre 多克隆Cre重组酶抗体 1.5mg 7200.00 詳情
SICGEN AB0124-200 anti-Cre 多克隆Cre重组酶抗体 600ug 4800.00 詳情
SICGEN AB8181-200 anti-tdTomato 多克隆tdTomato荧光蛋白抗体 600ug 5120.00 詳情
SICGEN AB0081-500 anti-mCherry 多克隆mCherry荧光蛋白抗体 1.5mg 7200.00 詳情
SICGEN AB0081-200 anti-mCherry 多克隆mCherry荧光蛋白抗体 600ug 5120.00 詳情
SICGEN AB0040-500 anti-mCherry 多克隆mCherry荧光蛋白抗体 1.5mg 7200.00 詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0060-500
産品名稱:anti-MBP 多克隆MBP抗体
規格:1.5mg 價格:7200.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB4750-500
産品名稱:anti-GST 多克隆GST抗体
規格:3mg 價格:7200.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB4750-200
産品名稱:anti-GST 多克隆GST抗体
規格:1.2mg 價格:5120.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB9929-500
産品名稱:anti-GST 多克隆GST抗体
規格:1.5mg 價格:6720.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB9929-200
産品名稱:anti-GST 多克隆GST抗体
規格:600ug 價格:4800.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB9019-500
産品名稱:anti-GST 多克隆GST抗体
規格:3mg 價格:7200.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB9019-200
産品名稱:anti-GST 多克隆GST抗体
規格:1.2mg 價格:5120.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB9919-500
産品名稱:anti-GST 多克隆GST抗体
規格:1.5mg 價格:6720.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB9919-200
産品名稱:anti-GST 多克隆GST抗体
規格:600ug 價格:4800.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0066-500
産品名稱:anti-GFP 多克隆GFP荧光蛋白抗体
規格:1.5mg 價格:7200.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0066-200
産品名稱:anti-GFP 多克隆GFP荧光蛋白抗体
規格:600ug 價格:5120.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0020-500
産品名稱:anti-GFP 多克隆GFP荧光蛋白抗体
規格:1mg 價格:7200.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0020-200
産品名稱:anti-GFP 多克隆GFP荧光蛋白抗体
規格:400ug 價格:5120.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0085-200
産品名稱:anti-DYKDDDDK 多克隆DYKDDDDK抗体
規格:600ug 價格:5120.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0124-500
産品名稱:anti-Cre 多克隆Cre重组酶抗体
規格:1.5mg 價格:7200.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0124-200
産品名稱:anti-Cre 多克隆Cre重组酶抗体
規格:600ug 價格:4800.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB8181-200
産品名稱:anti-tdTomato 多克隆tdTomato荧光蛋白抗体
規格:600ug 價格:5120.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0081-500
産品名稱:anti-mCherry 多克隆mCherry荧光蛋白抗体
規格:1.5mg 價格:7200.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0081-200
産品名稱:anti-mCherry 多克隆mCherry荧光蛋白抗体
規格:600ug 價格:5120.00
詳情
品牌:SICGEN 貨號:AB0040-500
産品名稱:anti-mCherry 多克隆mCherry荧光蛋白抗体
規格:1.5mg 價格:7200.00
詳情
共1826頁 上一頁 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 下一頁 跳轉至
在線客服

我們的營業時間: 8:30-17:30

  •   北京客服1
  •   北京客服2
  •   上海客服
  •   成都客服
  •   廣州客服